Drużyna piłki ręcznej, nad nimi napis 41 rocznica wyzwolenia Chrzanowa

Wyzwolenie Chrzanowa

W naszych zasobach znajduje się też fotografia wykonana w 1986 roku z okazji 41. rocznicy wyzwolenia Chrzanowa – w ramach obchodów rozegrany został między innymi mecz piłki ręcznej.

24 I 1945 r. wojska 60 armii gen. płk. Pawła Kuroczkina wspólnie z oddziałami 59 armii gen. płk. Iwana Korownikowa (1 Front Ukraiński) wyzwoliły miasto w ramach operacji wiślańsko-odrzańskiej.
W miarę zbliżania się armii lewego skrzydła 1 Frontu Ukraińskiego do granic Zagłębia wzrastał opór wojsk niemieckich. Szczególnie uporczywy był on na podejściach do Chrzanowa. Miasto stanowiło jeden z głównych węzłów oporu, osłaniających od południowego wschodu Górnośląski Okręg Przemysłowy. Niemcy umocnili silnie wschodnie przedmieście. Miasta bronił liczący ponad 3000 żołnierzy garnizon, składający się z jednostek 344 i 371 dywizji piechoty oraz 10 dywizjon przeciwlotniczej (17 armia polowa grupy armii „A”).

Działający na prawym skrzydle 60 armii 15 korpus armijny gen. mjr. Piotra Tiertysznyja 23 stycznia przełamał obronę niemiecką na wschód od Chrzanowa. 24 stycznia rano miasto zaatakowała odwodowa 336 dywizja piechoty gen. mjr. Michała Borisowa. Niemcy odparli czołowe jej uderzenie. Wobec tego oddziały dywizji, wykorzystując powodzenie sąsiadów, głównie działającej na prawo 135 dywizji piechoty gen. mjr. Filipa Romaszina (59 armia), obeszły Chrzanów ze skrzydeł grożąc mu okrążeniem. Śmiały manewr zapewnił dywizji pełny sukces. Po złamaniu oporu Niemców na północnych i południowych przedmieściach Chrzanowa pułki 336 dywizji wdarły się się do miasta i w kilkugodzinnych walkach ulicznych rozbiły nieprzyjacielski garnizon. Do godz. 17.00 zlikwidowano ostatecznie opór wroga. Chrzanów był wolny. Walki o miasto były ostatnim etapem walk wojsk lewego skrzydła 1 Frontu Ukraińskiego o północno-zachodnie obszary ziemi krakowskiej.

Niemcy stracili 600 żołnierzy i oficerów, w tym 250 wziętych do niewoli.

Fragment z: B. Dolata, T. Jurga, Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945 : wybrane miejsca bitew, walk i akcji bojowych. Hasło: Chrzanów, miasto w woj. katowickim, s. 72.

Grupa dzieci z ochronki w Chrzanowie. Rok 1945.

Jedno ze zdjęć w naszym archiwum przedstawia ochronkę w 1945 roku. Był to barak drewniany, w którym w czasie wojny przebywali przymusowi pracownicy. Po wojnie został przystosowany jako przedszkole dla dzieci pracowników mieszkających na tak zwanych koloniach przyfabrycznych w Fabloku. Kierownikiem była pani Bisenowa.

Jeśli znajdują się Państwo w posiadaniu zdjęć lub innych materiałów związanych z tym wydarzeniem lub jego kolejnymi rocznicami, prosimy o kontakt. Wspólnie zachowajmy naszą historię.

Wiesz więcej? Pozostaw adnotację

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Copy link
Powered by Social Snap