Archiwum

Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie tworzy od 2011 roku. Jest to baza zbiorów regionalnych pozyskanych od mieszkańców, lokalnych organizacji i instytucji. Znajdują się w niej fotografie, dokumenty, wspomnienia, pamiętniki, pocztówki, pamiątki, odznaczenia. Materiały są udostępniane do celów edukacyjnych czytelnikom, regionalistom i poszukującym wiedzy o regionie.

Obszar

Biblioteka zbiera, opracowuje i gromadzi materiały związane z obszarem powiatu chrzanowskiego w jego dzisiejszych granicach jak i wcześniejszych, historycznych. Poniżej prezentujemy mapę ze zbiorów Lucjana Siewiorka, która przybliży Państwu teren będący podstawą gromadzonych historycznych informacji.

Szeroko rozumianą ziemię chrzanowską wyznaczają:

  • Na północy: częściowo granice rzek Przemsza Biała i Jaworznik; następnie miejscowości Czyżówka, Płoki, Niesułowice, Lgota, Gorenice, Paczółtowice.
  • Na południu: częściowo granica rzeki Wisły (na linii Bobrek, Gromiec, Mętków, Jankowice, Rozkochów, aż do Brodeł); następnie miejscowości Poręba Żegoty, Zalas, Sanka, Frywałd.
  • Na zachodzie: granica rzeki Czarna Przemsza (na linii Chełmek, Jeleń, Dąbrowa).
  • Na wschodzie: miejscowości Dubie, Radwanowice, Rudawa, Nielepice.

Digitalizacja

Materiały od mieszkańców i lokalnych instytucji i organizacji są wypożyczane w celu ich digitalizacji. Po cyfryzacji przyniesione materiały są zwracane właścicielom. Stworzenie cyfrowej kopii w żaden sposób nie wpływa na stan dokumentu oryginalnego, a pozwala ocalić go od zapomnienia.

Prezentujemy film pokazujący proces skanowania prowadzony w Dziale Informacji Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

Współpraca

Bazy nie udałoby się stworzyć bez wsparcia wolontariuszy, darczyńców, partnerów. W jej tworzenie przez 10 lat było zaangażowanych wiele osób. Cześć z nich wystąpiła w filmie promującym bazę.

Wyróżnienia

Wysiłek chrzanowskich bibliotekarzy w systematyczne i różnorodne promowanie dziedzictwa kulturowego ziemi chrzanowskiej został doceniony.

Biblioteka otrzymała wyróżnienie w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

Biblioteka otrzymała wyróżnienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za wyróżniające się przedsięwzięcia o charakterze kulturowym oraz aktywizacji społeczności jako podstawowego czynnika rozwoju samorządności i demokracji lokalnej w Polsce.

Scroll to Top