Znaki własnościowe, cz. II

Znaczącą rolę w promowaniu czytelnictwa zawsze miały biblioteki szkolne. Zbiory wytrwale zbierane przez grono pedagogiczne, komitet rodzicielki oraz uczniów często bezpowrotnie ginęły w wyniku działań wojennych. Jednak, jak podaje nam […]

Znaki własnościowe, cz. II Czytaj »