Fotografia przedstawia serię miejsc związanych z Chrzanowem, w tym z miejscową pocztą (fot. ze zbiorów RUP Katowice).

Październik miesiącem pocztowym

„Ważnym wydarzeniem historycznym w dziejach poczty polskiej było uruchomienie przez króla Zygmunta Augusta dnia 18 października 1558 roku specjalnym aktem erekcyjnym pierwszego państwowego, międzynarodowego połączenia pocztowego na trasie Kraków-Wenecja. Od tego czasu działalność pocztowa utrzymuje się na stałe w Polsce. […]
Jako datę rozpoczęcia działalności pocztowej na terenie Chrzanowa przyjmuje się dzień 1 października 1834 roku, kiedy to Główny Urząd Pocztowy Wolnego Miasta Krakowa uruchomił trzy ekspedycje poczty pieszej (w Krzeszowicach, Cle i Chrzanowie) dla obsługi ludności w całym okręgu sądowniczym Rzeczypospolitej Krakowskiej. […]
Zorganizowany w drugiej połowie XIX wieku Urząd Pocztowy i Telegraficzny mieścił się w prywatnym jednopiętrowym budynku przy ulicy Sokoła. Po odzyskaniu niepodległości, w listopadzie 1918 roku, na terenie powiatu chrzanowskiego istniało już 13 urzędów pocztowych, z których 7 urzędów posiadało aparaty telegraficzne systemu Morse’a i aparaty telefoniczne, natomiast pozostałe czynne były tylko w dziale pocztowym.
W roku 1939 Obwodowy Urząd Pocztowy Chrzanów liczył w dalszym ciągu zaledwie 13 placówek pocztowych, w tym jeden urząd pocztowy II klasy w Chrzanowie. Rejony wiejskie były obsługiwane przez doręczycieli co drugi dzień (Balin, Luszowice, Płaza, Pogorzyce). Doręczanie odbywało się za pomocą dwóch listonoszy wiejskich. Pozostałe wioski obsługiwane były przez posłańca gminy lub gromadzkich, których ludność obciążona była dodatkową opłatą na rzecz posłańców. […]
Bardzo ważnym wydarzeniem roku 1958 jest obchodzony w całym kraju jubileusz 400-lecia Poczty Polskiej. Z tej okazji historycznym szlakiem w dniu 10 października 1958 roku wyruszył z Wrocławia do Warszawy dyliżans pocztowy. Dnia 15 października 1958 około godziny 8:00 dyliżans wyruszył z Katowic i o godzinie 14:00 zatrzymał się na okres 30 minut w Chrzanowie przy ul. Mickiewicza. Mieszkańcy Chrzanowa wraz z pracownikami poczty owacyjnie powitali przyjazd dyliżansu do naszego miasta.
Z dniem 1 czerwca 1959 roku zostaje zlikwidowany przewóz konny ładunku pocztowego, a uruchomiony przewóz samochodem PTSŁ […].
W miesiącu lutym 1959 roku została rozpoczęta budowa nowego budynku Obwodowego Urzędu Pocztowo-Komunikacyjnego [przy ul. 24 stycznia 2a, obecnie ul. Piłsudskiego], który w dniu 29 kwietnia 1962 roku został uroczyście przekazany do użytku. W uroczystości przekazania nowego obiektu dla celów poczty i telekomunikacji brały udział władze pocztowe z wiceministrem Ministerstwa Łączności Faustynem Ładowskim, dyrektorem Dyrekcji Poczty Krakowskiej – K. Żmudną na czele oraz przedstawicielami władz miejscowych.
Dnia 15 września 1963 roku została uruchomiona na terenie miasta Chrzanowa, a mianowicie na osiedlu Stella, […] placówka pocztowo-telekomunikacyjna […] w jednym z budynków Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych. […] Dnia 4 czerwca 1966 roku zostaje uruchomiona […] placówka pocztowa […] przy placu Karola Marksa (obecnie Rynek) w budynku prywatnym. […] Z dniem 15 grudnia 1978 roku uruchomiono na terenie miasta Chrzanowa na osiedlu Północ kolejny nowy Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny […].
Zarządzeniem nr 16 Ministra Łączności z dnia 28 listopada 1991 roku dokonano podziału państwowej jednostki organizacyjnej Poczta Polska, Telegraf i Telefon. W dziedzinie poczty zostaje Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, a w dziedzinie telekomunikacji Spółka Akcyjna Telekomunikacja Polska.
W miesiącu czerwcu 1992 wprowadzono w urzędach pocztowych sprzedaż czasopism, książek, jak również artykułów przemysłowych. […]”

Fotografia przedstawia mapę połączeń pocztowych w okolicy Katowic w 1937 roku.
Fotografia przedstawia mapę połączeń pocztowych w okolicy Katowic w 1937 roku.

Osoby posiadające archiwalne fotografie, pocztówki, znaczki, koperty, spisy, statuty, biuletyny, legitymacje, przepisy, regulaminy, afisze, dzienniki i inne materiały związane z pracą chrzanowskiej poczty prosimy o kontakt i pomoc w rozbudowaniu tej tematycznej kolekcji. Wszystkie pamiątki po zdigitalizowaniu powrócą do właściciela w stanie nienaruszonym.
Zachęcamy również do publikowania pod artykułem wspomnień i ciekawostek: Jak kiedyś nadawano i otrzymywano przesyłki? Czy pamiętamy jeszcze telegramy? Czym przemieszczał się listonosz?

Fotografie archiwalne dotyczące Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce Fablok w Chrzanowie ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie zdigitalizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie w ramach współpracy przy Cyfrowym Archiwum Ziemi Chrzanowskiej.

Regionalna Wystawa Filatelistyczna i Numizmatyczna „Ziemia Chrzanowska’95” w Chrzanowie : 18-22 maja 1995 r[oku] : [katalog] / [red.] Antoni Jamroż, s. 22-26.

Wiesz więcej? Pozostaw adnotację

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Copy link
Powered by Social Snap