Grób księdza Michała Potaczało

Ks. Michał Potaczało (08.08.1912 – 04.01.1975)

W pierwszy poniedziałek 2021 roku minie 46. rocznica śmierci ks. Michała Potaczały. Z tej okazji pragniemy Państwu zaprezentować mały zbiór związany z jego osobą.

Fotografia u góry artykułu: wizerunek miejsca spoczynku ks. Michała Potaczały. Grób znajduje się na terenie parafii, zgodnie z ostatnią wolą zmarłego: „przy kościele z lewej strony na klombie od strony Borowca”.

Fotografia obok: pomnik wybudowany staraniem proboszcza i wiernych według projektu ks. Potaczały w 1972 roku. Na tabliczce znajduje się napis: „Święty Maksymilianie, naucz nas dobroci”.

Obie fotografie pochodzą ze zbiorów prywatnych Jana Strzemeckiego. Zostały wykonane w 2006 roku.

kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Chrzanowie
Archiwalne zdjęcie kościoła z kolekcji Zbigniewa Tomskiego: kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Chrzanowie, samodzielna parafia księdza M. Potaczało przez 21 lat. Dokładana data wykonania nieznana.

Ślady obecności duchownego są widoczne w przestrzeni miasta. W 2003 roku ks. Michał Potaczało został patronem Szkoły Podstawowej nr 5. Osiem lat później zarejestrowano Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało „Apostoł Dobroci”. W 2016 roku odsłonięto dedykowaną tablicę pamiątkową w ogrodzie przy Domu Urbańczyka. Także dawne Technikum Mechaniczno-Elektryczne przy Fabloku wspomina byłego katechetę.

Niewątpliwie proboszcz z ul. Borowcowej 76b wywarł wielki wpływ na swoje otoczenie, o czym świadczą chociażby kolejne publikacje pełne m.in. świadectw bliskich osób, wspomnień parafian, wierszy inspirowanych jego osobą, zdjęć z uroczystości kościelnych, autorskich pism na tematy filozoficzno-religijne. Wyłania się z tego portret człowieka pełnego poświęcenia, pracowitego, otwartego na innych, który zjednał sobie wielki szacunek.

Zdjęcie portretowe księdza Michała Potaczało.

Zdjęcie portretowe pochodzi z okładki wydawnictwa Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie „Chcę do Boga wrócić jako Zwycięzca”.

W zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie znajdują się pozycje:

  • Zakochany w każdym człowieku : wspomnienia o ks. Michale Potaczale APOSTOLE DOBROCI i wybór jego pism / zebrał i oprac. Jan W. Lachendro.
  • Apostoł Dobroci : Ks Michał Potaczało (8.08.1912-4.01.1975) : wspomnienia o Duszpasterzu oraz wybór jego pism / zebrał i oprac. Jan W. Lachendro.
  • Ksiądz Michał / oprac. Jan W. Lachendro.
  • Zwykli czy niezwykli : sylwetki osób współczesnych / Kazimierz Bukowski.

Dodatkowe informacje można także wyszukać w artykułach zamieszczonych w czasopismach „Przełom”, „Parafialnik”, „Nowy Kreator”, „Kronika Chrzanowska”, które znajdują się w zbiorach Działu Informacji Regionalnej.

Wiesz więcej? Pozostaw adnotację

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Copy link
Powered by Social Snap