Fotografia przedstawia kobietę wkładającą dokumenty do jednej z drewnianych szufladek - numer 17.

9 czerwca – Międzynarodowy Dzień Archiwów

To dzień ustanowiony przez UNESCO oraz Międzynarodowy Kongres Archiwów, obchodzony od 2008 roku. Ma na celu zwrócenie powszechnej uwagi na rolę archiwów w budowaniu tożsamości społeczeństw – zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym.

Archiwa mają wiele postaci. To urząd administracyjny, instytucja zajmująca się zabezpieczaniem materiałów archiwalnych i mająca uprawnienia do wydawania z nich odpisów [np. Archiwa Państwowe]. To pomieszczenie lub budynek, w którym archiwa są składowane [np. archiwum zakładowe]. To zbiór materiałów związanych z konkretnym miejscem lub osobą – spuścizna [np. Archiwum Zbigniewa Herberta]. To rodzinne pamiątki przekazywane z pokolenia na pokolenie: przepisy, fotografie, dokumenty, drobiazgi natury sentymentalnej [archiwum domowe]. To kolekcja nieaktualnych z administracyjnego punktu widzenia dokumentów i innych obiektów, które posiadają wartość historyczną [np. Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej]. Niezależnie od definicji archiwa pozwalają nam cofnąć się w czasie, podjąć refleksję nad przeszłością i zachować o niej pamięć na przyszłość.

Każdy może współtworzyć Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej. Wystarczy zgłosić się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie ze zdjęciami, pamiętnikami, dokumentami lub prasą sprzed 1989 roku. Dokumentem może stać się także opowieść, wspomnienie. Jedynym warunkiem jest, by dany materiał wiązał się z wydarzeniem, miejscem, osobą z ziemi chrzanowskiej. Wszystkie obiekty wypożyczane są na określony czas na podstawie deklaracji, a po zeskanowaniu, czyli przygotowaniu cyfrowej kopii, zwracane są właścicielowi w stanie nienaruszonym. Swoje zasoby mogą przekazywać osoby prywatne i instytucje.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy dzielą się z nami swoją historią. Dziękujemy każdemu darczyńcy, czytelnikowi i komentatorowi. Jest dla nas ważne, aby CAZCh było tworzone wspólnie, jako miejsce należące do społeczności, gdzie nie tylko każdy znajdzie coś dla siebie, ale i będzie miał okazję włączyć się do działania. Dlatego zapraszamy do przeglądania opublikowanych artykułów, udzielania się w sekcji adnotacji oraz do zgłaszania własnych tekstów, inspiracji i pomysłów. Razem możemy więcej: www.archiwum-ziemiachrzanowska.pl

Jednocześnie przypominamy, że trwa akcja poszukiwawcza „Dookoła Fabloku”, czyli zbieranie dokumentów (ulotek, plakatów, pamiątek, fotografii, prasy), informacji, nagrań, relacji i wspomnień związanych z zakładami pracy na ziemi chrzanowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Fabloku. Więcej o wszystkich towarzyszących wydarzeniach można przeczytać tutaj: https://mbp.chrzanow.pl/dookolafabloku/

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć związanych z pracą archiwów w Fabloku, w tym Archiwum Rysunków w Biurze Konstrukcyjnym. Sporządzać duplikaty oryginałów mogły kopistki lub odpowiednia maszyna.

Fotografie archiwalne dotyczące Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce Fablok w Chrzanowie ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie zdigitalizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie w ramach współpracy przy Cyfrowym Archiwum Ziemi Chrzanowskiej.

Wiesz więcej? Pozostaw adnotację

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Copy link
Powered by Social Snap