Fotografia przedstawia osobę zamachującą się rakietą tenisową podczas gry. Z tyłu na dwóch ławkach siedzi pięć osób.

20 czerwca – Międzynarodowy Dzień Tenisa

W tym dniu środowisko tenisowe celebruje historyczną odmianę tenisa – Jeu de paume, z której wywodzi się gra znana nam dzisiaj. To wariant rozgrywany w zamkniętych, wewnętrznych kortach; piłkę odbijano najpierw za pomocą dłoni. Rakietki wprowadzono w XVII wieku. Taką salę do gry uwiecznił na jednym ze swoich obrazów francuski malarz Jacques-Louis David – „Przysięga w sali do gry w piłkę”, ok 1791 roku. 20 czerwca 1789 roku przedstawiciele trzeciego stanu nie zostali dopuszczeni do sali obrad decyzją króla. W konsekwencji złożyli na korcie w Wersalu uroczystą przysięgę, że jako Zgromadzenie Narodowe nie rozejdą się, zanim nie powstanie konstytucja – był to kluczowy moment na drodze do wybuchu rewolucji francuskiej, niecały miesiąc przed zdobyciem Bastylii. Okoliczności te stały się inspiracją do powstania Międzynarodowego Dnia Tenisa zwanego (po angielsku) prawdziwym lub królewskim.

Na ziemi chrzanowskiej rozwijała się dynamicznie współczesna odmiana tenisa, czyli tenis ziemny. Początki fablokowskiej sekcji tenisowej opisuje publikacja „Fabryka Lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego w Chrzanowie 1924-1974”, s. 80.

Fotografia przedstawia mężczyznę grającego w tenisa. Rakieta poza kadrem.
Tenis w Chrzanowie, lata 30. XX wieku. Kolekcja Jana Salascha.

„Znacznie trudniejszy start [niż sekcje piłki nożnej i kolarska] zanotowała sekcja tenisowa, powołana do życia w roku 1927. Rozpoczęto czynem społecznym budowę kortu tenisowego. Obiekt ten oddany do użytku do użytku w 1928 r. nie rozwiązał problemu gdyż chętnych uprawiania tej pięknej dyscypliny było wielu.
W pierwszych latach tenis posiadał charakter relaksowy. Uprawiający tę dyscyplinę sportu byli przeważnie pracownikami umysłowymi. Po dwóch latach treningowych zorganizowano drużynę, która początkowo rozgrywała spotkania towarzyskie, a od roku 1931 kontakty sportowe zostały znacząco rozszerzone na teren województwa krakowskiego.
Zanotowano także spotkania z drużynami śląskimi czy też z drużyną HCP Poznań.
Chociaż sekcja wykazuje dużą żywotność i zawodnicy biorą udział w różnego rodzaju turniejach, nie osiąga wysokiej klasy wyników. Przeszkodą w tym jest posiadanie tylko jednego kortu co ogranicza możliwości treningowe.

 Wśród zawodników, którzy reprezentują barwy Towarzystwa [Sportowo-Oświatowego „Fablok”] figurują nazwiska: Heleny Salasch, Leona Grądzkiego, Janisława Rulińskiego, Janusza Symonowicza, Stanisława Zemły. Długoletnimi kierownikami sekcji byli: Edward Jurasz i Julian Paczowski.”

W okresie powojennym do najbardziej znanych zawodników Fabloku należeli m.in.: Wanda Zięba, Władysław Kurman, Józef Skipiała, Zdzisław Wojtczak, Leszek Abratowski. Sekcją opiekował się przez kilka dekad, począwszy od 1950 roku, kierownik, a zarazem gracz, Zdzisław Wojtczak. Sylwetki sportowców prezentował na swoich łamach „Przeglad Wiadomości”. W 1968 roku do sekcji tenisa ziemnego należało 20 osób, dla porównania – w tym samym czasie chętnych do gry w piłkę nożną było 120. W PRL-u tenis ziemny pojawiał się także na masowych zawodach sportowych w całym kraju, czyli tzw. Spartakiadach.

Na podstawie: Artykułów archiwalnych z „Przeglądu Wiadomości” oraz „Fablok w Chrzanowie. Monografia”, pracy zbiorowej pod redakcją Bogusława Krasnowolskiego, s.219.

Fotografie archiwalne dotyczące Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce Fablok w Chrzanowie ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie zdigitalizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie w ramach współpracy przy Cyfrowym Archiwum Ziemi Chrzanowskiej.

Poszukujemy informacji o chrzanowskim sporcie – w tym o naszych klubach i zawodnikach. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które posiadają dodatkowe materiały i informacje. Mile widziane będą fotografie archiwalne, wspomnienia, artykuły prasowe i inne pamiątki (proporczyki, puchary, medale, koszulki, legitymacje, plakaty, bilety, itp.).

Skan artykułu archiwalnego dot. rozgrywek tenisowych.
„Tenis w TS Fablok”, „Przegląd Wiadomości” 1980, nr 16, s. 6. Kolekcja Fabloku.
Skan artykułu archiwalnego dot. rozgrywek tenisowych. Zawiera czarno-białą fotografie zawodnika.
„Złoty jubileusz Władysława Kurmana” w rubryce 50 lat na korcie, „Przegląd Wiadomości” 1980, nr 4, s. 6. Kolekcja Fabloku.
Skan artykułu archiwalnego dot. rozgrywek tenisowych.
„Nasi tenisiści”, "Przegląd Wiadomości" 1980, nr 2, s. 5. Kolekcja Fabloku.
Skan artykułu archiwalnego dot. rozgrywek tenisowych.
„Nieprzerwana działalność tenisa” w rubryce Z kartek historii, „Przegląd Wiadomości” 1977, nr 1, s. 6, dokończenie ze str. 1. Kolekcja Fabloku.
Skan artykułu archiwalnego dot. rozgrywek tenisowych.
„Nieprzerwana działalność tenisa” w rubryce Z kartek historii, „Przegląd Wiadomości” 1977, nr 1, s. 1. Kolekcja Fabloku.
Skan artykułu archiwalnego dot. rozgrywek tenisowych.
"Sylwetki naszych sportowców", "Przegląd Wiadomości" 1966, nr 4, s. 4. Kolekcja Fabloku.
Skan artykułu archiwalnego dot. rozgrywek tenisowych.
"Tenis na cenzurowanym" w rubryce Sport, "Przegląd Wiadomości" 1965, nr 15, s. 4. Kolekcja Fabloku.

Wiesz więcej? Pozostaw adnotację

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Copy link
Powered by Social Snap